Välkommen till Schlötter Svenska AB

Ett komplett leverantörsföretag till ytbehandlingsindustrin

-Elektrolytiska och kemiska processer
-Råkemikalier och anodmaterial
-Kompletta ytbehandlings- och reningsanläggningar
-Renoveringar och tillbyggnader av befintliga anläggningar

Ledande leverantör

Schlötter Svenska AB är en av de ledande leverantörerna  till ytbehandlingsindustrin på den svenska och norska marknaden.


Hela spektrumet

I vårt breda sortiment hittas hela spektrumet av tillbehör för den galvanotekniska industrin.