Nyheter

Slotopas PF 1310

Schlötter introducerar en ny koboltfri, svart passivering för alkaliska zinkskikt Slotopas PF 1310.

Slotopas PF 1310 är ett koboltfritt alternativ till vår befintliga Slotopas PF 1060.

Kontakta någon av våra säljare för ytterligare information.

Generation VX

Schlötters nya zink-nickel bad Slotoloy ZN 80 VX (häng) och Slotoloy ZN 210 VX (trum) kännetecknas av en mycket reducerad cyanidbildning och en minskad förbrukning av organiska tillsatser. Olika metoder har tidigare använts för att hämma cyanidbildningen i zink-nickel alkaliska elektrolyter. Membranteknik där ett selektivt membran används för att skydda anodkammaren ifrån katodkammaren är en vanligt förekommande teknik för att lösa problemet. Membrantekniken har en hög initial investeringskostnad och kräver mycket underhåll. Schlötters R & D team satsade istället på att utveckla ett anodmaterial som hämmar cyanidbildning. Materialet marknadsför nu under namnet Specialanod VX 1.

Kontakta någon av våra säljare för ytterligare information.

Information gällande kromtrioxid (kromsyra)

Slutdatum för användning av kromtrioxid (2017/09/21) närmar sig.

Enligt Reach-förordningen, bilaga XIV så är kromtrioxid ett ämne som i framtiden kräver tillstånd för att hanteras. Förordningen innebär att nedströmsanvändare såsom formulerare och ytbehandlare omfattas av nya skyldigheter. De kunder som använder kromtrioxid eller tillsatser baserade på (Cr6+) måste anmäla användningen själva i god tid till ECHA. Anmälan görs online på REACH-IT. För att göra anmälan krävs att företaget först registrerar sig och har ett aktivt REACH-IT konto.

https://reach-it.echa.europa.eu/reach/

Ytterligare information på engelska och tyska kan inhämtas från vår tyska hemsida www.schloetter.de