Nyheter november 2013

SLOTOCHROM DR 1140 – Krombad baserat på Cr(III)

SLOTOCHROM DR 1140, Schlötters nya trevärda krombad, har visat sig mycket kompetent och driftsäkert i praktiken. Sedan introduktionen våren 2013 har mer än 70.000 liter elektrolyt installerats runt om i hela Europa. SLOTOCHROM DR 1140 baseras på trevärda kromsulfat föreningar vilket innebär betydande fördelar ur miljösynpunkt. SLOTOCHROM DR 1140 ger ett mycket dekorativt förkromningsskikt på detaljer till företrädesvis inomhusmiljöer. Avseende spridning och täckförmåga är badet överlägset de kromsyrabaserade baden. Avancerad kulörmätning visar att färgtonen på kromskikten från SLOTOCHROM DR 1140 är mycket likt den från konventionella sexvärda krombad.

Fördelar med SLOTOCHROM DR 1140:

• konstant skikttjocklek upp till 0,2 mikrometer
• ljusa, glänsande krom beläggningar med Cr (VI ) -liknande utseende
• PFOS och ammonium -fri
• jämn metallfördelning
• full analyserbarhet av ingående komponenter

SLOTOCHROM DR 1140 drivs med MMO anoder. Hjälpanoder och strömavskärmningar erfordras ytterst sällan för detaljer med komplicerad geometri.

Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att få Era detaljer provbelagda med SLOTOCHROM DR 1140.