Nyheter april 2016

VD har ordet!

Från och med den 1 April 2016 tog jag Torbjörn Eriksson över rodret på Schlötter Svenska AB och tillträdde som VD. Jag vill tacka Jan Norberg som var den som 1980 startade upp det svenska dotterbolaget till Dr.Ing. Max Schlötter GmbH. Jan har drivit bolaget till vad det är idag med en omsättning på över 100 miljoner!

Jag har varit i bolaget sedan 1992 och ser fram emot att axla det arbete som krävs för att leda Schlötter Svenska AB in i framtiden!
Schlötter Svenska AB har varit inne i en spännande utveckling på en industrimarknad i ständig förändring. Vår marknad har gått från att ha varit fokuserad på den svenska marknaden till att inbegripa Skandinavien och stora delar av östra Europa och andra delar av världen.

Mitt mål med Schlötter Svenska AB är att fortsätta på inslagen bana där vi är marknadsledande på att leverera kemi till ytbehandlingsindustrin samt att vara det självklara valet till att leverera nya anläggningar till industrin i Skandinavien och östra Europa.
Genom vårt stora laboratorium i Tyskland och vårt servicelaboratorium i Hillerstorp erbjuder vi våra kunder processer och service som ligger i framkant och kan säkerhetsställa att kunderna använder rätt och säker kemi. Våra duktiga ingenjörer i Norrköping ser till att ombyggnationer och nybyggen av era ytbehandlings- och reningsanläggningar sker till ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Jag har som ambition att jag och mina duktiga medarbetare ska besöka de flesta kunder under året för att stämma av hur det ser ut för er idag och vad ni har för framtidsplaner.

I och med att Jan Norberg går i pension så stänger Sigtunakontoret och Schlötter Svenska AB´s nya huvudkontor blir nu i Norrköping där jag har min bas.

Slutligen vill jag tacka våra ägare Dr. –Ing. Max Schlötter GmbH för förtroendet att driva dotterbolaget Schlötter Svenska AB!

Med förhoppningar om ett fortsatt gott samarbete i framtiden

Torbjörn Eriksson