Nyheter maj 2017

Information gällande kromtrioxid (kromsyra)

Slutdatum för användning av kromtrioxid (2017/09/21) närmar sig.

Enligt Reach-förordningen, bilaga XIV så är kromtrioxid ett ämne som i framtiden kräver tillstånd för att hanteras. Förordningen innebär att nedströmsanvändare såsom formulerare och ytbehandlare omfattas av nya skyldigheter. De kunder som använder kromtrioxid eller tillsatser baserade på (Cr6+) måste anmäla användningen själva i god tid till ECHA. Anmälan görs online på REACH-IT. För att göra anmälan krävs att företaget först registrerar sig och har ett aktivt REACH-IT konto.

https://reach-it.echa.europa.eu/reach/

Ytterligare information på engelska och tyska kan inhämtas från vår tyska hemsida www.schloetter.de