Nyheter juli 2018

Generation VX

Schlötters nya zink-nickel bad Slotoloy ZN 80 VX (häng) och Slotoloy ZN 210 VX (trum) kännetecknas av en mycket reducerad cyanidbildning och en minskad förbrukning av organiska tillsatser. Olika metoder har tidigare använts för att hämma cyanidbildningen i zink-nickel alkaliska elektrolyter. Membranteknik där ett selektivt membran används för att skydda anodkammaren ifrån katodkammaren är en vanligt förekommande teknik för att lösa problemet. Membrantekniken har en hög initial investeringskostnad och kräver mycket underhåll. Schlötters R & D team satsade istället på att utveckla ett anodmaterial som hämmar cyanidbildning. Materialet marknadsför nu under namnet Specialanod VX 1.

Kontakta någon av våra säljare för ytterligare information.