Information gällande kromtrioxid (kromsyra)

Slutdatum för användning av kromtrioxid (2017/09/21) närmar sig.

Enligt Reach-förordningen, bilaga XIV så är kromtrioxid ett ämne som i framtiden kräver tillstånd för att hanteras. Förordningen innebär att nedströmsanvändare såsom formulerare och ytbehandlare omfattas av nya skyldigheter. De kunder som använder kromtrioxid eller tillsatser baserade på (Cr6+) måste anmäla användningen själva i god tid till ECHA. Anmälan görs online på REACH-IT. För att göra anmälan krävs att företaget först registrerar sig och har ett aktivt REACH-IT konto.

https://reach-it.echa.europa.eu/reach/

Ytterligare information på engelska och tyska kan inhämtas från vår tyska hemsida www.schloetter.de

VD har ordet!

Från och med den 1 April 2016 tog jag Torbjörn Eriksson över rodret på Schlötter Svenska AB och tillträdde som VD. Jag vill tacka Jan Norberg som var den som 1980 startade upp det svenska dotterbolaget till Dr.Ing. Max Schlötter GmbH. Jan har drivit bolaget till vad det är idag med en omsättning på över 100 miljoner!

Jag har varit i bolaget sedan 1992 och ser fram emot att axla det arbete som krävs för att leda Schlötter Svenska AB in i framtiden!
Schlötter Svenska AB har varit inne i en spännande utveckling på en industrimarknad i ständig förändring. Vår marknad har gått från att ha varit fokuserad på den svenska marknaden till att inbegripa Skandinavien och stora delar av östra Europa och andra delar av världen.

Mitt mål med Schlötter Svenska AB är att fortsätta på inslagen bana där vi är marknadsledande på att leverera kemi till ytbehandlingsindustrin samt att vara det självklara valet till att leverera nya anläggningar till industrin i Skandinavien och östra Europa.
Genom vårt stora laboratorium i Tyskland och vårt servicelaboratorium i Hillerstorp erbjuder vi våra kunder processer och service som ligger i framkant och kan säkerhetsställa att kunderna använder rätt och säker kemi. Våra duktiga ingenjörer i Norrköping ser till att ombyggnationer och nybyggen av era ytbehandlings- och reningsanläggningar sker till ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Jag har som ambition att jag och mina duktiga medarbetare ska besöka de flesta kunder under året för att stämma av hur det ser ut för er idag och vad ni har för framtidsplaner.

I och med att Jan Norberg går i pension så stänger Sigtunakontoret och Schlötter Svenska AB´s nya huvudkontor blir nu i Norrköping där jag har min bas.

Slutligen vill jag tacka våra ägare Dr. –Ing. Max Schlötter GmbH för förtroendet att driva dotterbolaget Schlötter Svenska AB!

Med förhoppningar om ett fortsatt gott samarbete i framtiden

Torbjörn Eriksson

SLOTOCHROM DR 1140 – Krombad baserat på Cr(III)

SLOTOCHROM DR 1140, Schlötters nya trevärda krombad, har visat sig mycket kompetent och driftsäkert i praktiken. Sedan introduktionen våren 2013 har mer än 70.000 liter elektrolyt installerats runt om i hela Europa. SLOTOCHROM DR 1140 baseras på trevärda kromsulfat föreningar vilket innebär betydande fördelar ur miljösynpunkt. SLOTOCHROM DR 1140 ger ett mycket dekorativt förkromningsskikt på detaljer till företrädesvis inomhusmiljöer. Avseende spridning och täckförmåga är badet överlägset de kromsyrabaserade baden. Avancerad kulörmätning visar att färgtonen på kromskikten från SLOTOCHROM DR 1140 är mycket likt den från konventionella sexvärda krombad.

Fördelar med SLOTOCHROM DR 1140:

• konstant skikttjocklek upp till 0,2 mikrometer
• ljusa, glänsande krom beläggningar med Cr (VI ) -liknande utseende
• PFOS och ammonium -fri
• jämn metallfördelning
• full analyserbarhet av ingående komponenter

SLOTOCHROM DR 1140 drivs med MMO anoder. Hjälpanoder och strömavskärmningar erfordras ytterst sällan för detaljer med komplicerad geometri.

Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att få Era detaljer provbelagda med SLOTOCHROM DR 1140.

Startsida 3

Hela spektrumet

I vårt breda sortiment hittas hela spektrumet av tillbehör för den galvanotekniska industrin.

Startsida 2

Ledande leverantör

Schlötter Svenska AB är en av de ledande leverantörerna  till ytbehandlingsindustrin på den svenska och norska marknaden.


Startsida 1

Välkommen till Schlötter Svenska AB

Ett komplett leverantörsföretag till ytbehandlingsindustrin

-Elektrolytiska och kemiska processer
-Råkemikalier och anodmaterial
-Kompletta ytbehandlings- och reningsanläggningar
-Renoveringar och tillbyggnader av befintliga anläggningar