Utfrysning av karbonater

KARBONATKONTROLL I ALKALISKA ZINK- OCH ZINKLEGERINGSELEKTROLYTER

Karbo-Ex är en automatisk utrustning för utfrysning av karbonat ur alkaliska bad.
I alla tider har ytbehandlare haft problem med stigande karbonathalter i sina zinkprocesser. Man har ofta fått köra med betydligt högre koncentration än lämpligt i väntan på några kalla vintermånader. Dessutom tar en utfrysning lång tid och kräver stora arbetsinsatser. Det kan även vara problem med säkerheten, eftersom utfrysningen oftast sker utomhus och utanför anläggningarnas invallningar och säkerhetssystem.

Konstant karbonathalt är en faktor som har betydelse för kvalitén på ytbehandlingsresultatet. Särskilt i de nyare zinklegeringsprocesserna bör karbonathalten hållas inom snävare gränser.

Med Karbo-Ex behandlas ett delflöde från badet kontinuerligt och karbonathalten styrs mycket noga. Den utfrysta karbonatmängden blir lätt att hantera och driftsuppehållen i processen minimeras.

Kontakta oss för ytterligare information:  info@schloetter.se