Regenerering

Regenerering av passiveringslösningar

Allt fler ytbehandlingsspecifikationer för zink och zinklegeringar föreskriver passivering i trevärda processer. Samtidigt ökar kraven på korrosionsbeständighet i många fall. För ytbehandlaren innebär omställningen till trevärt nästan alltid en ökad kostnad. Koncentrationen hos trevärda processer är högre än i de gamla kromaterna. Detta gäller särskilt tjockskiktspassiveringar som måste användas för att uppfylla de högre korrosionsskyddskraven.
Precis som hos kromateringar förorenas de trevärda passiveringarna med främst järn och zink. Dessa föroreningar leder till försämrat korrosionsskydd och ibland sämre utseende på godset.

Vi kan nu erbjuda system baserade på jonbyte och/eller kemisk fällning för regenerering av passiveringsbaden.
Ytbehandlaren har mycket att vinna med regenerering:

- Färre tidskrävande och kostsamma stopp för badbyten
- Minskad kemikalieförbrukning och kostnad
- Bättre korrosionsskydd och därmed säkrare resultat under hela badets livslängd
- Jämnare finish på godset