Företaget

Schlötter Svenska AB bildades 1980 och är ett dotterbolag till tyska Dr.Ing. Max Schlötter GmbH, som har varit i ytbehandlingens tjänst sedan 1912. Företaget är i dag en av de ledande leverantörerna till den svenska och norska marknaden.

Dr. Ing. Max Schlötter GmbH

Vårt moderbolag är specialister på utveckling och tillverkning av kemiska processer och produkter till ytbehandlingsindustrin. Konstruktion och byggnation  av anläggningar för ytbehandling, vattenrening och liknande processer utgör en annan del av bolagets kärnverksamhet.

Mer än ett sekels erfarenhet av elektrokemisk forskning ligger till grund för nyutveckling och optimering av etablerade processer. Schlötter gruppen har med sina dotterbolag i Europa och Asien ca 300 medarbetare runt om i världen. Den globala verksamheten och konkurrenskraften framgår tydligt av Schlotter Tysklands nuvarande exportkvot på över 40%.

Besök webbplats :  www.schloetter.de

En specialist för plätering teknik, Dr-Ing. Max Schlotter GmbH & Co KG baserad på Geislingen / Steige är en expert på utveckling av processer och produktion av kemiska produkter samt i byggandet av anläggningar för galvanisering och liknande processer.

Nästan ett sekels erfarenhet av den elektrolytiska forskning ligger till grund för vårt företags framgång som godtar utvecklingen av nyheter och optimering av etablerade processer alltid som en utmaning samtidigt som inriktas på framtiden.

Med sina dotterbolag i Europa och Asien, utgör företaget Schlotter koncernen med dess verksamhet som omfattar alla delar av bordläggningen teknik.

Sin globala verksamhet och konkurrenskraft framgår tydligt av Schlotter Tysklands nuvarande export kvot på över 40% av sin försäljning.