Tillbehör

Vi kan erbjuda ett brett sortiment vad det gäller tillbehör för galvanoteknik

· Råkemikalier
· Anoder, anodpåsar och anodmaterial
· Filter och pumpar
· Doserutrustningar
· Likriktare – egen agentur för KEMPOWER
· Kontaktbockar
· Ultraljudsutrustningar
· Kylmaskiner – egen agentur för KKW-Reidel
· Kyl/värmeslingor och värmeväxlare
· Doppvärmare
· Nivå- och temperaturgivare
· Ytbehandlingstrummor
· Torkar och torkcentrifuger
· Tankar och kar
· Vattenreningsutrustningar
· Utfrysning av karbonater
· Regenerering av passiveringslösningar