Certifikat

Schlötter Svenska AB är en leverantör till den svenska ytbehandlingsindustrin vars verksamhet skall kännetecknas av kvalitet och säkra leveranstider.

Alla kunder skall känna förtroende för våra produkter och vårt sätt att arbeta.

Grunden för vårt kvalitetsarbete utgörs av ett system som uppfyller kraven i SS-EN ISO 9001:2000. Därtill kommer ledningens medvetna strävan till varje anställds engagemang och allas gemensamma ansträngningar att ständigt förbättra verksamheten avseende uppställda kvalitetsmål.