Miljö

Vi ska genom ständiga förbättringar minimera den miljöbelastning som uppkommer i verksamheten samt genom distribution och användande av våra produkter

Ett aktivt och förebyggande miljöarbete ska vara en naturlig del i vår verksamhet. Vi ska följa gällande miljölagstiftning och andra regler och krav som vi berörs av och agera med kundernas krav och förväntningar i centrum. Grunden för vårt miljöarbete ska utgöras av ett system som uppfyller kraven i SS-EN ISO 14001:2015. Därtill kommer ledningens medvetna strävan till varje anställds engagemang och allas gemensamma ansträngningar att ständigt förbättra verksamheten avseende uppställda miljömål.

Länk till certifikat ISO 14001