Affärsområden

Vi är i dag en av de ledande leverantörerna i ytbehandlingens tjänst till den svenska och norska marknaden.

  • Utveckling av processer och produktion av kemiska produkter
  • Kompletta ytbehandlings- och reningsanläggningar
  • Renoveringar och tillbyggnader av befintliga anläggningar.
  • Råkemikalier och anodmaterial