Krom

· Glanskrom med lågt krominnehåll.
· Trevärt glanskrom, SLOTOCHROM DR 1140 och SLOTOCHROM 50.
· Hårdkrom
· Svartkrom