Zink och zinklegeringar

Produkt Bruksanvisning Användningsområde
08004 Glanszinkbad

Cytras 21

Lättskött och stabilt cyanidiskt glanszinkbad. Kan användas både för trum- och hänggods.
08012 Glanszinkbad

Slotocyn 10

Lättskött och stabilt cyanidiskt glanszinkbad. Kan användas både för trum- och hänggods.
08013 Zink/nickel-legeringsbad Slotoloy ZN 60

Alkaliskt zink/nickel-bad för utfällning på trumgods. Tvåstegsförfarande som gör att även svårpläterade stålsorter bearbetas med tillförlitligt resultat.
08081 Zink/järn-legeringsbad Slotoloy ZE 40

Alkaliskt komplexbildarhaltigt zink/järn-bad som ger glänsande skikt. Kan användas både för trum- och hänggods.
08081-T Zink/järn-legeringsbad Slotoloy ZE 80

Alkaliskt komplexbildarhaltigt zink/järn-bad som ger glänsande skikt. Trumgods.
08095 Zinkbad BD

Svagt surt sulfatbaserat zinkbad. Tråd- och bandförzinkning.
08096 Glanszinkbad

Zincaslot 60

Alkaliskt zinkbad som ger glänsande skikt över ett mycket brett strömtäthetsområde. Kan användas för både trum- och hänggods.
08096 Glanszinkbad

Zincaslot 80

Alkaliskt zinkbad som ger glänsande skikt över ett mycket brett strömtäthetsområde. Kan användas för både trum- och hänggods.
08100 Zink/järn-legeringsbad Slotoloy ZE 100

Alkaliskt komplexbildarhaltigt zink/järn-bad som ger glänsande skikt. Kan användas både för trum- och hänggods.
08121 Glanszinkbad

Zincaslot E 220

Alkaliskt zinkbad som ger bra glans och duktilitet över ett mycket brett strömtäthetsområde. Kan användas både för trum- och hänggods.
08221 Zink/nickel-legeringsbad Slotoloy ZN 210

Alkaliskt zink/nickel-bad för utfällning på trumgods. Enstegsprocess med ett nyutvecklat tillsatssystem som gör att som gör att även svårpläterade stålsorter bearbetas med tillförlitligt resultat.
08241 Glanszinkbad

Slotanit OT-1

Svagt sur elektrolyt för häng- och trumgods. Glänsande, duktila skikt. Oberoende av salthalt fås inga problem med grumling.
08246 Glanszinkbad

Slotanit OT 60-1

Svagt sur elektrolyt för häng- och trumgods. Arbetar problemfritt även vid 60C. Oberoende av salthalt fås inga problem med grumling.
08247 Glanszinkbad

Slotanit OT 70

Svagt sur elektrolyt för trumgods. Arbetar problemfritt även vid 50C. Oberoende av salthalt fås inga problem med grumling.
08310 Zink/nickel-legeringsbad Slotoloy ZN 310

Svagt sur ammoniumfri elektrolyt för utfällning av sidenmatta till glänsande zink-nickelskikt.
08508 Zink/nickel-legeringsbad Slotoloy ZN 80

Alkaliskt zink/nickel-bad. Bra metallfördelning och konstant legeringssammansättning över ett brett strömtäthetsområde.