Tennlegeringar

· Fluoridfria och fluoridhaltiga tennblybad för diverse applikationer. 
·
Blyfria tennlegeringsbad som uppfyller kraven i RoHS-direktivet.